سیم جوش

 سیم جوش،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوش CO2،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوشCO2،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوشسیم جوش


 

مزایای محصولات این شرکت

قایلیت سرد شدن مذاب SPATTER  با سرعت بالا و تاثیر در  دفرمگی چسبیدن قطعه

دارای شیرینک و بسته بندی مناسب برای جلوگیری از اکسید شدن

دارای گواهینامه کیفیت از آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی

نفوذ پذیری فوق العاده و پر کردن حفره با استحکام بالای جوش

دارای مقاومت بالا در جوش مطابق استاندارد بین المللی

افزایش راند مان کار و کاهش هزینه  درتولید

پاشش و دود قابل کنترل