.

آما|میکا|تیک تاک|اعتماد|رویال|ام تی سی|زنجان|چیتا|اورنج|MT-12|هیوندای|ایساب|بستیگ|پارس|کیسول|جوشیران|فیلر|سیم جوش تیگ|سنگهای سایش|نیکو استیل|الکترود رضا|الکترود یزد
سیم CO2       زیر پودری      الکترود